Program, który może zmienić bieg Twojej kariery!
24 czołowych przedstawicieli świata biznesu.

Indywidualne sesje mentoringowe.
Aplikuj do 27.03.2016!

Na czym polega mentoring?

Mentoring jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających rozwój. Opiera się przede wszystkim na partnerskiej relacji miedzy mistrzem a uczniem. Mentor dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, narzędziami czy znajomością branży i biznesu, pomagając mentee zrealizować założone cele, podjąć właściwe decyzje i działania.

Mentor nie narzuca mentee żadnych rozwiązań, jednak konkretnie wskazuje, jakie działanie czy podejście jest w danym momencie najlepsze. Cały proces pozwala wykorzystać zasoby mentee, zmotywować go do działania oraz pomóc mu zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron, ale też i ograniczeń, oraz obudzić w nim potencjał. Bardzo często spotkania z mentorem są przełomowe w rozwoju zawodowym danej osoby, a efekty mentoringu są długoterminowe.

Mentoring a coaching

Oba narzędzia są do siebie zbliżone i polegają na indywidualnej pracy z drugą osobą, jednak nie są one tożsame. Coach wspiera rozwój osobisty, zawodowy i biznesowy. Stara się jednak, by klient samodzielnie wybierał sobie cele oraz sposoby ich osiągania. Zadaniem coacha jest udzielanie pomocy w przekuwaniu ogólnych zamierzeń w konkretne projekty oraz wspieranie klienta podczas ich realizacji.

Mentor to z kolei ktoś, kto wspiera, ale i podpowiada. Słucha tego, jakie mentee ma potrzeby, odnosi się do nich i komentuje, odnosząc się do swojego doświadczenia. Wyznacza zadania i zadaje pytania. Mentor niekiedy wskazuje konkretne rozwiązania, udziela rad.

Zarówno w coachingu, jak i w relacji mentor-mentee istotna jest przejrzysta i zaangażowana komunikacja oparta na zaufaniu.

Do kogo skierowany jest ten projekt?

Mentors4Starters to program zarówno dla osób, które myślą o rozwoju własnej firmy / start-upu, jak i o budowaniu kariery w strukturach korporacyjnych i w międzynarodowych organizacjach.
Jednak to nie wszystko – szukamy osób, które swoim działaniem wspierają pozytywne zmiany w swoich społecznościach, działają wolontaryjnie, realizują projekty społeczne.

Ten program jest dla Ciebie jeśli:
– stoisz przed kluczowym wyborem ścieżki zawodowej, rozważasz zmianę zawodu/pracy, zmianę branży, etc.
– masz pomysł na swoją karierę lub konkretny projekt zawodowy i zależy Ci na skonsultowaniu go z kimś znacznie bardziej doświadczonym,
– rozwijasz własną firmę / start-up i zależy Ci na doświadczeniu i poradach osób mocno osadzonych w realiach branży,
– jesteś zainteresowany/a rozwojem w branży, w której działa mentor, i chcesz skonsultować z nim swoje plany zawodowe odnośnie budowania ścieżki kariery,
Ponadto chcesz, żeby Twoja praca miała wartość dodaną, a działania, które podejmujesz, mieć pozytywny wpływ na otoczenie.

Korzyści z udziału w projekcie:
– wsparcie i konsultacja w budowaniu indywidualnej ścieżki kariery,
– możliwość weryfikacji swoich planów zawodowych z wysokiej klasy managerami i ekspertami w branży,
– transfer wiedzy: możliwość nauki od czołowych przedstawicieli polskiego biznesu,
– analiza indywidualnego potencjału osoby w kontekście danej branży,
– możliwość poznania wyjątkowych ludzi i poszerzenie profesjonalnej sieci kontaktów.

Uwaga! Mentors 4 Starters nie jest programem rekrutacyjnym, lecz ma charakter doradczo-rozwojowy. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy aplikacji do projektu.

Mentorzy


Wybierz swojego mentora, z którym chciałbyś pracować i zaaplikuj do programu Mentors4Starters.

Alumni

W poprzednich dwóch edycjach programu wzięło udział łącznie 12 mentorów i 20 mentee.
Poznaj ich wrażenia!

Aplikuj
Program Mentors 4 Starters skierowany jest do ludzi młodych (do 35 roku życia) w tym absolwentów i studentów drugiego stopnia uczelni wyższych, którzy mają udokumentowane doświadczenie zawodowe (praca, staże, praktyki, publikacje, indywidualne projekty, działalność gospodarcza). Kandydaci powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim i chętnie angażować się w działania społeczne (wolontariat, działa pro bono).


Pierwszym etapem rekrutacji jest wybór dwóch mentorów, wypełnienie i wysłanie formularza aplikacyjnego. Osoby, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną z przedstawicielami Global Shapers Warsaw.
Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą rozmowę rekrutacyjną, zostaną zarekomentowani Mentorom, którzy ostatecznie podejmują decyzję o wyborze Mentee (częścią procesu rekrutacji może być spotkanie kwalifikacyjne z Mentorem).

Każdemu Mentorowi przydzielona zostanie tylko jedna osoba.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.03.2016.

Pierwsze rozmowy rekrutacyjne rozpoczną się od 1.04.2016.

Początek spotkań mentoringowych zaplanowany jest na czerwiec 2016 (daty ustalane indywidualnie z Mentorem).


Wymagana jest również obecność na gali otwierającej program 24 maja 2016r.


Rekrutacja 2016 zakończonaO Nas

Pomysłodawcą i organizatorem programu Mentors4Starters jest Global Shapers Warsaw Hub. Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej sieci Hubów zlokalizowanych w największych miastach świata. Global Shapers Community została powołana do życia przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum). Społeczność tworzą wybitni młodzi ludzie, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat i jako liderzy swojego pokolenia chcą służyć społeczeństwu. Starannie wybrani członkowie ponad 450 Hubów z całego świata realizują autorskie projekty, które przynoszą korzyść lokalnym społecznościom.

Stowarzyszenie Global Shapers Warsaw Hub prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną. Jednym z głównych obszarów zainteresowań organizacji jest wspieranie przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej wśród osób wkraczających na rynek pracy – zarówno w Polsce, jak i w regionie.

Fundacja Mentors4Starters została założona przez członków warszawskiego Hubu Global Shapers. Jej podstawowym celem jest propagowanie mentoringu w Polsce i realizacja programu.

Twoja organizacja lub firma jest zainteresowana współpracą? Zapraszamy do kontaktu: warsawhub@globalshapers.pl